آشنایی با اتاق تریاژ بیمارستان

آشنایی با اتاق تریاژ بیمارستان

شاید تا به حال در بخش اورژانس بیمارستان، اتاق تریاژ را دیده باشید، اما ندانید در این اتاق چه کاری انجام می دهند و هدف از تریاژ چیست.

تریاژ، روشی برای اولویت بندی مصدومان و بیماران است که طی آن بیماران را بر اساس شدت وخامت حال و صدمات وارده به منظور برخورداری از خدمات درمانی سطح بندی می کنند و با انتقال بیمار به بخش اورژانس تحت نظر پزشک بهترین خدمات درمانی ارائه می شود. در بیشتر بیمارستان ها در بدو ورود به بخش اورژانس، بیمار توسط یک پرستار مجرب تریاژ می شود.

ارائه خدمات در این واحد خصوصاً برای بیماران بدحالی که نیاز به اقدامات فوری درمانی دارند، بسیار حائز اهمیت است.

در واحد تریاژ سطح بندی بیماران به این صورت انجام می شود:

  • در سطح یک و دو بیمارانی قرار می گیرند که نیازمند اقدامات فوری درمانی هستند. بیماران فاقد علائم حیاتی که تنفس و نبض ندارند و نیاز به انجام احیای قلبی – ریوی دارند، مصدومان با خونریزی و شوک شدید، افراد دچار اغما، شکستگی لگن، ران، دنده ها، مهره ها و کسانیکه سوختگی شدید درجه سه همراه با اختلالات تنفسی دارند در این سطح قرار می گیرند و باید به سرعت تحت نظر پزشک اورژانس قرار گیرند.
  • بیماران سطح سه آنهایی هستند که دارای علائم حیاتی هستند و نیاز به اقدامات فوری درمانی ندارند، اما به دلیل مشکلاتی چون خونریزی خفیف یا سوختگی های وسیع درجه دو باید بستری شوند.
  • در سطح چهار، بیمارانی قرار می گیرند که نیاز به کنترل علائم حیاتی ندارند و در اورژانس فقط محتاج اقدامات درمانی سرپایی همچون انجام بخیه یا سونداژ هستند.
  • سطح پنجم هم بیمارانی سرپایی هستند که اغلب به دلیل سرماخوردگی یا بیماری های ویروسی به درمانگاه بیمارستان ارجاع داده می شوند.

به طور کلی هر مصدومی که قادر به راه رفتن و بلندشدن باشد با وجود آسیب های وارده برای رسیدگی و انتقال آنها فوریتی وجود ندارد، اما مصدومانی که قادر به راه رفتن و صحبت کردن نیستند باید به سرعت وضعیت تنفسی و گردش خون آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. سیستم تریاژ در کودکان، مشابه تریاژ در بزرگسالان است.

توجه به این نکته ضروری است، افرادی که با مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با تأخیر از خدمات درمانی بهره مند می شوند در گروه کسانی هستند که نیازمند اقدامات فوری درمانی نیستند.

ویژگی های پرستاران اتاق تریاژ

پرستارانی که در بخش تریاژ فعالیت دارند باید چند سال سابقه خدمات بالینی و فعالیت در اورژانس داشته و کلاس های آموزشی برای فعالیت در این واحد را طی کرده باشند. پرسنل بخش تریاژ باید در سنجش و ارزیابی علائم حیاتی و اولویت بندی بیماران سرعت عمل بالایی داشته و طی دو تا پنج دقیقه هر بیمار را تریاژ کنند. ضمن اینکه باید خوش برخورد باشند و خونسردی خود را حفظ کنند.