آغاز به کار اولین مؤسسه رتبه بندی در بازار سرمایه ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام مجوز فعالیت اوّلین مؤسسه رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران را صادر کرد.

این مؤسسه رتبه بندی با همکاری یک شرکت خارجی آغاز به کار کرده است. نخستین مؤسسه رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران با نام «شرکت رتبه بندی اعتباری برهان» اعلام موجودیت کرده است. سرمایه این مؤسسه 7 میلیارد و 500 میلیون تومان است که 5 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان مابقی آن در تعهد صاحبان سهام قرار دارد که حداکثر تا 2 سال باید پرداخت شود.

تا قبل از سال 1384 از بین نهادهای مالی بازار سرمایه، فقط شرکت های کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها وجود داشتند و سایر نهادهای مالی در بازار سرمایه وجود نداشتند. مؤسسات رتبه بندی جدیدترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران به حساب می آیند. 2 سال قبل هیأت مدیره سازمان بورس مجوز تأسیس یک مؤسسه رتبه بندی را صادر کرد. مقرر بود این مؤسسه با مشارکت یک مؤسسه رتبه بندی قبرسی به نام «کپیتال اینتلیجنس» و چند شریک ایرانی تشکیل شود امّا مؤسسه کپیتال اینتلیجنس به خاطر تحریم های بانکی نتوانست بموقع وجه سرمایه مورد نیاز را وارد ایران کند که درنتیجه این مؤسسه تشکیل نشد.

شریک خارجی اولین مؤسسه رتبه بندی در ایران

قاسم محسنی، مدیرعامل اوّلین مؤسسه رتبه بندی در بازار سرمایه ایران گفت: در طول یک سال گذشته مکاتبات بسیاری را با مؤسسات رتبه بندی دنیا برای شراکت در تأسیس اوّلین مؤسسه رتبه بندی ایرانی انجام دادیم امّا اغلب مؤسسات رتبه بندی حتی بعد از برجام به بهانه اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته نشده، پاسخ مثبتی به این درخواست ندادند. امّا مؤسسه رتبه بندی اعتباری JCRVIS از کشور پاکستان که دارای سابقه ای 20 ساله در این حوزه است، پاسخ مثبت خود را اعلام و برای همکاری اعلام آمادگی کرد.

چرا شریک پاکستانی؟

او در پاسخ به اینکه چرا یک مؤسسه رتبه بندی از کشور پاکستان برای همکاری انتخاب شد، تأکید کرد: اوّلین مزیت مؤسسه رتبه بندی پاکستانی این است که از کشوری مسلمان است و در زمینه مالی اسلامی باتجربه بوده و برای رتبه بندی اوراق اسلامی، بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی دارای متدولوژی است امّا اروپایی ها و آمریکایی ها، چینی ها و ژاپنی ها این مقدار آشنایی با مؤسسات مالی اسلامی و متدولوژی لازم برای ابزارها و نهادهای مالی اسلامی ندارند. دوم اینکه پاکستان کشوری بود که هم قبل و هم بعد از برجام آمادگی خود را برای حضور در کنار مؤسسات رتبه بندی ایران اعلام کرده بود. به این معنی که تحریم ها تأثیری در تصمیم گیری آنها ندارد امّا سایر کشورها با به وجود آمدن کوچکترین مسأله و مشکل سیاسی ما را ترک خواهند کرد و کار را نیمه تمام خواهند گذاشت. آنها در گذشته در پروژه های نفتی، گازی و خودروسازی این عمل را انجام داده اند.

رتبه بندی چه فوایدی دارد؟

قاسم محسنی به مزایای بزرگ رتبه بندی اشاره کرد و گفت: رتبه بندی در زمینه های مختلفی صورت خواهد گرفت. مثلاً به وسیله رتبه بندی اوراق بهادار می توان مقدار ریسک اعتباری را شناخت و فهمید ریسک اعتباری مثلاً صکوک اجاره یک شرکت، در مقایسه با شرکت دیگر کمتر است یا بیشتر. در حوزه بانک ها نیز رتبه بندی می تواند ریسک بانک ها را ارزیابی کرده و آنها را به سپرده گذاران اطلاع دهد.

او اضافه کرد: ازطرفی مشتری های بانک ها نیز می توانند مورد رتبه بندی قرار گیرند. با توجه به اینکه یکی از معضلات نظام بانکی کشور معوقه شدن اقساط وام هاست و بخش قابل توجهی از این وام های معوقه نیز در سطح کلان است و به افرادی پرداخت شده که با بانک ها وابستگی هایی داشته و قدرت لابی گری بالایی دارند که می توانند این تسهیلات کلان را دریافت کنند، رتبه بندی این افراد می تواند به بانک ها برای پرداخت یا توقف پرداخت تسهیلات به آنها کمک شایانی کند. بانک ها هم می توانند مبلغ و سود تسهیلات پرداختی را بر اساس رتبه بندی مشتریان تعیین کنند.

رتبه بندی شرکت ها و صندوق های بورس

او گفت: شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز می توانند رتبه بندی شوند. این رتبه بندی می تواند هم راجع به رتبه حاکمیت شرکتی باشد و هم راجع به ریسک اعتباری. رتبه اعتباری یعنی یک شرکت تا چه حدی توانایی و تمایل دارد که در آینده به تعهدات مالی خود عمل کند و رتبه حاکمیت شرکتی هرقدر بالاتر باشد، یعنی نحوه اداره مناسب تری در شرکت وجود دارد و از سهامداران خرد حمایت بیشتری به عمل می آید. او افزود: رتبه بندی عملکرد شرکت های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری یکی دیگر از کارکردهای رتبه بندی است. این رتبه نشان می دهد که مدیر یک صندوق سرمایه گذاری یا یک شرکت سبدگردان تا چه حد در مدیریت وجوهی که از سرمایه گذاران در اختیار دارد، موفّق عمل می کند.

مؤسسات رتبه بندی چه نهادهایی هستند؟

مؤسسات رتبه بندی نهادهایی هستند که پشتوانه اعتباری انتشاردهندگان اوراق بهادار و سایر روش های عمومی استقراض را زیر نظر می گیرند. سرمایه گذاری در بخش های مختلف و بازارهای گوناگون مالی همیشه دارای ریسک ها و ابهامات زیادی است که شناخت آنها به تحلیل های تخصصی نیاز دارد. در کشورهای مختلف، تحلیل و اظهارنظر راجع به ریسک اعتباری شرکت ها و اوراق بهادار منتشرشده، توسط مؤسسات رتبه بندی صورت می پذیرد. درواقع مؤسسات رتبه بندی فضای تأمین مالی را شفاف تر می کنند.

بزرگترین مؤسسات رتبه بندی جهان

استاندارد اند پورز (Standard & Poor’s) و مودیز (Moody’s) معروف ترین مؤسسات رتبه بندی دنیا هستند که 100 سال از تأسیس هر دوی آنها می گذرد و روی هم رفته 80 درصد بازار رتبه بندی در دنیا را در دست دارند. مؤسسه رتبه بندی فیچ (Fitch) از نظر بزرگی در رتبه سوم قرار دارد که سهم بازار آن به تنهایی 15 درصد است. به تعبیری واضح تر مؤسسات رتبه بندی اعتباری، شرکت هایی خصوصی هستند که در زمینه رتبه بندی بانک ها، بیمه ها، ناشران اوراق بهادار و سایر شرکت ها، به طور مستقل اظهارنظر می کنند در حقیقت بررسی توانایی یک شرکت برای ایفای تعهدات مالی خود، بر عهده ی مؤسسات رتبه بندی اعتباری است.