آغاز هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال از 5 مرداد

مسئول مسابقات سازمان لیگ از آغاز هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در روز 5 مرداد 1396 خبر داد.

سعید فتاحی درباره زمان آغاز رقابت های هفدهمین دوره لیگ برتر اظهار کرد: در برنامه پیشنهادی اوّلیه که به باشگاه ها ارائه کردیم قرار بود 30 تیر لیگ برتر آغاز شود امّا به درخواست و پیشنهاد باشگاه ها و سرمربیان محترم هفدهمین دوره لیگ برتر با تأخیر و از روز 5 مرداد آغاز می شود و جلسه ای هم درباره برنامه های لیگ برتر با کارلوس کی روش، سرمربی محترم تیم ملی، برگزار کردیم.