آن را / تو را

زبان فارسی 1396/10/27 1396/10/28


«را» علامت مفعول صریح، واژه مستقلی است و همچنان که در جاهای دیگر جدا از کلمه قبل نوشته می شود (مثلاً این را و نه اینرا، وی را و نه ویرا، ایشان را و نه ایشانرا) از دو کلمه «آن» و «تو» نیز باید جدا نوشته شود. بنابراین باید نوشت آن را و نه آنرا، تو را و نه ترا.

«را» در مرا چسبیده نوشته می شود، زیرا دو کلمه «من» و «را» در یکدیگر مزج شده و ترکیب مرا را ساخته اند بطوریکه دیگر نمی توان آنها را از هم جدا کرد.

بدون برچسب

705 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر