آیا اگر گوشی شب در شارژ بماند باتری آن خراب می شود؟

ممکن است شنیده باشید که شارژکردن بیش از حد گوشی می تواند باعث خراب شدن باتری آن شود یا اینکه اگر گوشی در طول شب در شارژ بماند، آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر، گفته می شود پس از رسیدن شارژ باتری گوشی به مرز 100 درصد، متصل ماندن گوشی به برق، باعث کاهش ظرفیت باتری آن می شود. اما دقیقاً اینطور نیست.

البته این باور نادرست ریشه هایی دارد و به همین دلیل است که هنوز و همچنان بسیاری از کاربران به آن باور دارند. چندین سال قبل باتری های «لیتیم – یونی» هنوز به اندازه ی کافی توسعه پیدا نکرده بودند و اگر به مدت زیاد در شارژ می ماندند، داغ می شدند. همین داغ شدن واقعاً باعث می شد باتری آسیب ببیند و نتواند عملکردی مناسب داشته باشد. این مشکل حتی در مواردی می توانست منجر به انفجار باتری شود. اما دستگاه های مدرن و امروزی به قدری هوشمند شده اند که بتوانند مدیریت انرژی بهتری داشته باشند. به همین دلیل در شارژ ماندن گوشی بعد از شارژ کامل، مشکل خاصی ایجاد نمی کند. درواقع بیشتر گوشی های هوشمند بعد از این که باتری آنها به طور کامل شارژ شد، به طور خودکار از رسیدن جریان برق به باتری جلوگیری می کنند. تنها دلیلی که ماندن گوشی در شارژ می تواند باعث نگرانی شود، این است که بدنه یا محافظ گوشی طراحی مناسبی نداشته باشد و گرما را به خوبی منتقل و دفع نکند. بجز این مورد، وصل ماندن گوشی به شارژر، حتی در تمام طول شب، جای نگرانی ندارد.