آیا ایستادن جلوی مایکروویو خطرناک است؟

به من بگو چرا 1397/07/11 1397/07/11


خیر. درِ شیشه ای مایکروویو دارای یک شبکه سیمی فلزی با سوراخ هایی به ابعاد یک میلیمتر است که بسیار ریزتر از طول موج دوازده سانتیمتری پرتوهای مایکروویو هستند. درنتیجه، جلوی انتشار این پرتوها را سد می کند. اگرچه میزان اندکی تابش از این شبکه عبور می کند، اما قوانین ساخت تولیدکنندگان را مجبور می کند این میزان را به مقدار بی خطر کمتر از پنج میلی وات بر سانتیمترمربع محدود می کنند. همچنین ازآنجاکه تابش مایکروویو یونیزه نیست، خطر ابتلا به سرطان هم وجود ندارد.

229 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر