آیا بروس لی با برنامه ریزی به قتل رسید؟

آیا بروس لی با برنامه ریزی به قتل رسید؟

لی جین فان، معروف به بروس لی به عنوان استاد هنرهای رزمی چین معروف بوده و فن جدیدی در ورزش های رزمی به نام «جیت کان دو» را پایه گذاری کرد؛ همچنین وی به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی قرن بیستم شناخته شده و مشهور است. با این حال، بروس لی در دوران زندگی اش نتوانست شاهد موفقیت خود باشد.

مرگ زودهنگام بروس لی باعث نشان دادن موج جدیدی از طرفداران بیش از حد وی بود. این سؤال مطرح است که چگونه یک فرد سی و دو ساله می تواند در اوج آمادگی جسمانی درست در زمانی که هوش او آشکار شده و نبوغ او بر همگان فاش شده است از بین برود؟ شایعات بر این مبناست که بروس لی توسط سه نفر مورد حمله قرارگرفته، ضربه توسط یک حرکت RTS رزمی به نام Touch of Death صورت پذیرفته است.

آنچه که در حقیقت رخ داده است بسیار عادی و معمولی به نظر می رسد. در 20 جولای 1973، بروس از سردرد شکایت کرد، یک قرص به او داده شد و رفت که استراحت کند ولیکن هرگز بیدار نشد. ممکن است این مسأله یک نوع واکنش به دارو باشد یا در بیوگرافی اخیر بروس که توسط Matthew Polly صورت گرفته است، سکته تشخیص داده شده است.

در سال های پس از مرگش، توطئه چینی همچنان ادامه پیدا کرد و ادعایی دروغین مبنی بر اینکه بروس لی طی بازی در مجموعه ای از فیلم های خود پس از شلیک اشتباهی از تفنگی هنگام بازی کشته شده است بر سر زبان ها افتاد. این اتفاق دقیقاً برای پسرش زمانی رخ داد که در سال 1993 در فیلم Crow بازی می کرد.