آیا ترکیدن آپاندیس باعث مرگ انسان می شود؟

آپاندیس یک زائده در قسمت راست و پایین شکم است که بین روده بزرگ و روده باریک قرارگرفته و طول آن 10 سانتیمتر و قطرش حدود 3 میلیمتر است. اهمیت آن نیز به این دلیل است که در تقویت سیستم ایمنی افراد مؤثر است. اگر مجرای آپاندیس مسدود شود و التهاب پیدا کند، ورم حاد آپاندیس ایجادشده و نیاز جدی به جراحی می یابد. دهه دوم و سوم زندگی که سنین 15 تا 40 سالگی را در بر می گیرد شایع ترین سن ابتلا به این بیماری است و در سنین کمتر از 10 سال و بالاتر از 50 سال کمتر مشاهده می شود. اگر تشخیص زمانی انجام پذیرد که آپاندیس هنوز سوراخ نشده باشد جراحی سخت نیست و برای از بین بردن عفونت، مدت کوتاهی آنتی بیوتیک تجویز می شود.

اما اگر این بیماری به موقع تشخیص داده نشود و پیشرفت کند منجر به سوراخ شدن آپاندیس می شود که درنتیجه عفونت در شکم منتشرشده و به مرگ بیمار منتهی می شود.