آیا داد کشیدن به تسکین درد کمک می کند؟

به من بگو چرا, دانش و فناوری 1397/07/01 1397/07/01


بله. در آزمایش های انجام شده روی گروهی از دانش آموزان که در معرض درد ناشی از آب یخ قرار داشتند، کسانی توانستند این درد را بیشتر تحمل کنند که مجاز بودند داد بکشند؛ خصوصاً اگر اجازه ی ناسزا گفتن هم به آنها داده شده بود.

خیلی از حیوانات هم وقتی صدمه می بینند، داد می کشند، اشک می ریزند و جیغ می زنند. این امکان وجود دارد که آنها به سه دلیل برای داد کشیدن فرگشت یافته باشند: برای ترساندن و زهرچشم گرفتن از مهاجم، برای آگاه کردن دیگران از وجود خطر یا برای جلب کمک؛ بنابراین شاید واکنش پرسروصدای ما به درد هم بر اساس فرگشت ساختار مغز اجداد ما شکل گرفته باشد.

بدون برچسب

347 بازدید کل ، 3 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر