آیا هلیکوپترها با ازکارافتادن موتور، مثل سنگ سقوط می کنند؟

دانش و فناوری, راهنما 1396/12/26 1396/12/26


هلیکوپترها به خاطر شیوه ی پرواز نامتعارفشان نسبت به هواپیماها سرمنشأ باورهای اشتباه زیادی هستند. مثلاً این باور که لزوماً خطرناک ترند یا اگر موتورشان از کار بیفتد، مثل سنگ از آسمان سقوط می کنند. حقیقت این است که در صورت ازکارافتادن موتور، شانس سالم فرود آمدن شما در هلیکوپتر گاهی حتی از هواپیما هم بیشتر است. هلیکوپترها به صورت خاص طراحی شده اند تا در چنین شرایطی با کمک گردش هرزگرد ملخ های خود، فرودی نرم حتی بدون حادثه داشته باشند.

درواقع وقتی کسی گواهینامه ی پرواز هلیکوپتر می گیرد، یکی از چیزهایی که باید تمرین کند، فرود بدون موتور است. در شرایط واقعی، زمانیکه موتور از کار می افتد، خلبان با کمک سیستمی مکانیکی، ملخ ها را از کنترل موتور خارج می کند و اجازه می دهد تا آزادانه به چرخش خود ادامه دهند. در این حالت هلیکوپتر عملاً به یک جایروکوپتر تبدیل می شود و خلبان باید تا قبل از، از دست رفتن کنترل با مانورهایی در زوایای مختلف سرعت کاهش ارتفاع خود را کنترل کند و وقتی که نزدیک زمین رسید، او با خنثی کردن بیشتر حرکت رو به جلوی خود با کمک انرژی جنبشی ملخ به آرامی فرود بیاید. این فرآیند شاید در نگاه اوّل خیلی پیچیده به نظر برسد، اما در واقعیت آنقدرها هم پیچیده و سخت نیست. اگر قرار به مقایسه بود، فرودآمدن با یک هواپیمای بال ثابت در مواجهه با یک باد مخالف قدرتمند احتمالاً از هر مانوری توسط یک هلیکوپتر، پیچیده تر و مشکل تر است.

396 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر