اثبات وجود نوع جدیدی از ماده بعد از 50 سال تحقیقات

اثبات وجود نوع جدیدی از ماده بعد از 50 سال تحقیقات

بعد از 50 سال تحقیقات و تئوری پردازی دانشمندان می گویند سرانجام توانسته اند وجود نوعی جدید از ماده را اثبات کنند؛ مسأله ای که به گفته دانشمندان ارزشی هستی شناسانه دارد.

از 50 سال قبل وجود این نوع ماده به صورت تئوری مطرح بود امّا پیتر آبامونته، استاد فیزیک «مرکز تحقیقات علوم و مواد فریدریش سیتز» دانشگاه ایلینوی آمریکا و همکارانش با ابداع روش جدیدی توانستند ذرات اکسیتون را شناسایی کرده و وجود اکسیتونیوم را به اثبات برسانند.

این ماده که «اکسیتونیوم» (Excitonium) نام دارد، از ذراتی به نام اکسیتون Exciton تشکیل شده که آنها هم حاصل فرار الکترون و حفره های برجای مانده از این پدیده هستند.

برت هالپرین، فیزیکدان دانشگاه هاروارد اوّلین بار در دهه 1960 میلادی نام اکسیتونیوم را پیشنهاد داد. او که تئوری وجود این ماده را مطرح کرده بود اکنون 76 ساله است و به شدت از اثبات تئوری خود و وجود این ماده هیجان زده شده است.

اکسیتونیوم یک ماده چگال است، یعنی محققان آن را به شکل جامد شناسایی کرده اند امّا توضیح اینکه ذرات تشکیل دهنده آن یعنی اکسیتون ها چگونه به وجود می آیند کمی دشوار است. ذرات هیدروژن از یک الکترون و یک پروتون تشکیل شده اند امّا این اتم در حالت برانگیخته، الکترون خود را از دست می دهد. فرار کردن الکترون، یک فضای خالی را بر جای می گذارد و همین حفره می تواند در نقش یک ذره عمل کند، یعنی الکترون فراری را جذب کرده و با آن پیوند تشکیل دهد؛ حفره و الکترون می توانند همانند الکترون و پروتون، دور یکدیگر بچرخند.

دانشمندان برای اثبات وجود این ماده از روشی به نام M-EELS یا طیف سنجی کاهش انرژی الکترون با تفکیک تکانه استفاده کرده اند. این همان روشی است که قبل از این برای کشف ذره بنیادی معروف «بوزون هیگز» هم استفاده شده بود.

اکسیتونیوم به قدری ناشناخته است که دانشمندان هنوز هیچ ایده ای درباره خواص آن ندارند. بعضی می گویند این ماده می تواند به عنوان یک عایق ایفای نقش کند، یعنی توانایی انتقال انرژی یا تکانه را ندارد. دیگران از آن به عنوان یک «ابرشاره» یاد می کنند که قادر است بدون هیچگونه اتلافی، انرژی و تکانه را انتقال دهد، یعنی دقیقا مخالف عایق!