از زخم ها چه می دانید؟

زخم هایی که بر اثر اصابت اجسام به بدن ایجاد می شود به چند دسته کلی قابل تقسیم اند. دسته اوّل؛ خراشیدگی هایی که زخم های کم عمق هستند و طی چند روز بدون باقی گذاشتن اثری روی پوست بهبود می یابند. دسته دوم؛ زخم هایی ناشی از بریدگی با اجسام تیز مانند چاقو یا تیغ که عمق متفاوتی می تواند داشته باشد، ولی به علت لبه های صاف، جزئی از بهترین زخم هایی است که بدون برجاگذاشتن اثرات نامطلوب بهبود می یابد. دسته سوم؛ زخم هایی که بر اثر اصابت با اجسام سخت ایجاد می شود؛ مثلاً بر اثر اصابت سنگ به پیشانی. این دسته از زخم ها به دلیل حاشیه مضرس معمولاً حتی زمانیکه با ظریف ترین نخ بخیه و توسط باتجربه ترین فرد ترمیم شود نیز ممکن است آثارش برجا بماند. دسته دیگری از زخم ها له شدگی ها هستند که مثلاً بر اثر ماندن انگشت بین در و چارچوب اتفاق می افتد یا کارگرانی که با دستگاه های مشابه دستگاه پرس کار می کنند، بر اثر بی احتیاطی دچار له شدگی انگشتان می شوند. این زخم ها معمولاً با آسیب استخوانی همراه بوده و در موارد شدید به قطع قسمت آسیب دیده منجر می شود. دسته آخر زخم ها که به معرفی آن می پردازیم، زخم های نافذی است که بر اثر فرورفتن اجسام نوک تیز مانند میخ به داخل بدن خصوصاً دست و پا اتفاق می افتد. این زخم ها با وجود ظاهر نه چندان نگران کننده، از آن دسته زخم هایی است که به دلیل داخل رفتن میکروب ها تا عمق دست و پا و عدم امکان شستشوی کامل آنها خطر عفونت بالایی دارند و به صورت معمول توصیه به بستری در بیمارستان و دریافت آنتی بیوتیک وریدی برای آنها می شود. به رغم توصیه های همکاران و گوشزد خطرات احتمالی عدم مراقبت بیمارستانی، متأسفانه تعدادی از این بیماران بدون توجه به خطرات، مراکز درمانی را ترک می کنند و با آبسه های دست و پا و عفونت تاندون دوباره به بیمارستان بر می گردند.

نکاتی در مورد زخم و مراقبت از آن

  • در مورد زخم اندام ها، حتماً از پزشک خود برای پیشگیری از عفونت، آنتی بیوتیک مناسب را درخواست کنید.
  • در صورت قطع عضو، قطعه بریده شده مثلاً انگشت را داخل یک پارچه تمیز، ترجیحاً گاز طبی گذاشته و داخل کیسه پلاستیکی قرار دهید و آن را داخل کیسه دیگری که محتوی یخ باشد، قرار دهید.
  • برای هر نوع زخمی حتی خراشیدگی ها در صورتی که سابقه واکسیناسیون کامل کزاز را ندارید، از پزشک خود در مورد نحوه انجام واکسیناسیون، سؤال کنید.
  • تا 48 ساعت بعد از ترمیم زخم، از تماس قسمت ترمیم شده با آب خودداری کنید.
  • از هیچ نوع داروی جلدی برای از بین بردن آثار زخم تا ترمیم کامل آن استفاده نکنید.