استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

دانستنی های حقوقی 1396/09/23 1396/09/23


استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبان استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به حبس از 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 600 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بدون برچسب

355 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر