اصول ذبح بهداشتی دام برای تهیه نذری

گفتگو با دکتر کریم امیری، سرپرست بهداشت بیماری های دامی در سازمان دامپزشکی

کشتار دام در مکانی غیر از کشتارگاه با چه مخاطرات بهداشتی و سلامت همراه است؟

کشتار دام به روش های غیربهداشتی، به چند دلیل احتمال انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام را افزایش می دهد. اوّل اینکه دام در کشتارگاه درمان می شود و مشکلی برای سلامت انسان ایجاد نمی کند. لاشه دام بیمار در کشتارگاه می ماند و وارد چرخه تولید و توزیع مواد غذایی نمی شود. نباید به ظاهر سالم دام اعتماد کرد. دام ممکن است به بیماری های تب کریمه کنگو و تب مالت مبتلا باشد و علامتی نداشته باشد. جگر خام و دنبلان گوسفند نر عوامل بیماری زا را دارد. اگر دست کسی زخم باشد این بیماری ها می تواند از دام به انسان منتقل شود. درضمن ذبح دام در حضور کودکان ممکن است اثر منفی بر روحیه آنها داشته باشد. در کشورهای پیشرفته ذبح دام در مکان های عمومی جرم سنگین دارد.

بعد از ذبح دام چه باید کرد؟

اگر گوشت دام به ظاهر هیچ بیماری ای نداشته باشد و در محیط غیر از کشتارگاه ذبح شود باید بلافاصله بعد از ذبح آن به مدت 24 ساعت در یخچال قرار داد. البته نباید لاشه تقسیم بندی شود. بلکه باید به چهار قسمت بزرگ تقسیم و داخل یخچال قرار داده شود. این مسأله ضمن ترد و خوشمزه شدن گوشت باعث می شود میزان قلیایی بودن گوشت پایین بیاید و عوامل بیماری زای موجود از بین برود. بدون دستکش نباید به گوشت گرم دست بزنیم. این موضوع را خانم های باردار باید بیشتر توجه کنند. اگر دام به بیماری بروسلوز مبتلا باشد، میکروب می تواند از طریق خراش هایی که در سطح پوست است به داخل بدن نفوذ کند. اما گوشت پخته شده خطرات ویروس و باکتری را ندارد. در کشتارگاه دام بیمار را عرضه نمی کنند.

آیا می توان گوشت گرم را بدون شستن فریز کرد؟

هم می توانید گوشت را بشویید و بعد داخل بسته بندی قرار دهید و هم می توانید بسته بندی کنید و هنگام مصرف آن را بشویید. اما بهتر این است که آن را شسته و بسته بندی کنید. بعضی افراد به سنت قدیمی پایبند هستند اما بهتر این است که اینکار در کشتارگاه ها و مکان هایی که شهرداری و سازمان دامپزشکی برای عرضه دام در نظر گرفته انجام شود. چون دام های عرضه شده معمولاً دام نر جوان است. دام نر جوان مناسب است. دام نر جوان 70-80 درصد انتقال بیماری را کاهش می دهد. دام پیر یا دام ماده مناسب نیست. دام ماده ممکن است آبستن یا شیرده باشد.