افغان/افغانی

زبان فارسی 1396/11/18 1396/11/18


اهل کشور افغانستان را باید «افغان» بنامیم نه «افغانی»، چنان که اهل کشور ترکیه و استان کردستان را ترک یا کرد می نامیم و نه ترکی و کردی. البته افغانی نیز واژه صحیحی است، ولی نه به معنای «اهل افغانستان»، بلکه به معنای «منسوب به افغان ها» یا «ساخته افغان ها». مثلاً «رسوم افغانی» یا «فراورده های افغانی». واحد پول افغانستان نیز افغانی نامیده می شود.

بدون برچسب

312 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر