انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد از 21 خرداد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از 21 خرداد آغاز می شود. حسین توکلی با بیان اینکه انتخاب رشته داوطلبان تا 25 خرداد ادامه دارد، افزود: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، باید برای انتخاب رشته و ثبت کد رشته های انتخابی به سایت اینترنتی به نشانیِ www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وی گفت: از 707 هزار و 63 داوطلب حاضر در جلسه آزمون، 656 هزار و 180 نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که از این تعداد 325 هزار و 227 نفر زن و 330 هزار و 953 نفر مرد هستند.