اَنعام/اِنعام

زبان فارسی 1398/05/13 1398/05/13


این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَنعام جمع نَعَم و به معنای «چارپایان» است ولی اِنعام به معنای «بخشش» است.

بدون برچسب

54 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر