برداشت زودهنگام کارت سوخت دلیل اصلی کاهش سهمیه بنزین است

برداشت زودهنگام کارت سوخت دلیل اصلی کاهش سهمیه بنزین است

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطلاعیه ای درباره نحوه صحیح سوختگیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، برداشت زودهنگام کارت سوخت از دستگاه کارتخوان را دلیل کاهش سهیمه سوخت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پی انتشار بعضی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهیمه سوخت هنگام سوختگیری اعلام کرد: «طراحی سامانه هوشمند سوخت برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت حین سوختگیری، بدین شکل است که با واردکردن کارت هوشمند سوخت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با آغاز سوختگیری، ابتدا 3/99 لیتر از سهمیه کسر می شود و سوختگیری آغاز می شود؛ پس از پایان پیمانه نخست، 3/99 لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و دوباره سوختگیری ادامه می یابد و این فرآیند به صورت پیمانه پیمانه تا پایان سوختگیری ادامه خواهد داشت.

اگر در حین سوختگیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده 3/99 لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می شود (برای نمونه اگر فرد 2 لیتر سوختگیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، 1/99 لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان شود، سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ برداشت شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می شود. تأکید می شود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوختگیری قطع و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر می شود، بنابراین تنها به اندازه لیتراژ سوختگیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد. شایان یادآوری است که هموطنان ابتدا کارت سوخت شخصی را داخل کارتخوان قرار دهند، سپس رمز چهاررقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند و سوختگیری را آغاز کنند، پس از پایان سوختگیری، نازل را به درستی سر جای خود قراردهند و پس از مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت شخصی خود را از کارتخوان خارج کنند. هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت شخصی خود از کارتخوان جایگاه سوخت پیش از قراردادن نازل در جای خود، خودداری کنند.»