بفرمایید کاهوی خانگی

شرایط اقتصادی این روزها آنقدر بسامد و اتفاقات ریز و درشت عجیب دارد که بازار میوه و صیفی جات را هم به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. در این بازار یکی دو هفته است که «کاهو» هم در امان نمانده و حتی قیمت آن در بعضی نقاط به بالای ده هزار تومان رسیده است.

برای امروز داشتم فکر می کردم می توان خیلی راحت در باغچه و حتی گلدان خانگی کاهو کاشت و فارغ از مسائل مالی از برداشت یک محصول خانگی و رشد آن لذت برد.

کاهو جزو گیاهانی است که ریشه عمیقی ندارد و خیلی راحت می توانید در داخل یک گلدان بذر آن را بکارید و اگر خوب از آن مراقبت کنید هرماه کاهوی تازه خانگی داشته باشید.

بذر یا دانه کاهو در دسترس است و اغلب فروشگاه های گل و گیاه دارند. خاکی که برای پرکردن گلدان استفاده می شود باید یک خاک غنی باشد. دانه ها را روی خاک گلدان بریزید و آنها را با لایه نازکی از خاک بپوشانید. قبل از کاشت، خاک را مرطوب کنید. سعی کنید دانه ها با فاصله از هم قرار بگیرد. گلدان را در یک جای آفتابی قراردهید، کاهو برای جوانه زدن به نور زیادی نیاز دارد.

خاک گلدان باید همیشه مرطوب نگه داشته شود. خاک خشک باعث می شود کاهو تلخ مزه شود، همچنین باید مواظب بود خاک خیس نشود و فقط آن را مرطوب کرد. کاهو در گلدان با سرعت بیشتری نسبت به زمین رشد می کند، خصوصاً اگر فضای داخل خانه گرم باشد. اواخر زمستان و اوایل بهار و همچنین سه ماهه پاییز بهترین زمان کاشتن کاهو است.

برای برداشت کاهو البته نباید زیاد عجله داشته باشید و این گیاه حدود 30 تا 40 روز پس از کاشت آماده برداشت می شود.

  • کوددهی: به دلیل اینکه کاهو به سرعت رشد می کند فقط به یک یا دوبار کوددهی در طول دوره رشد نیاز دارد و باید از کودهای متعادل استفاده کرد.
  • دما: کاهو در هوای خنک بهتر رشد می کند. بهترین دما برای رشد کاهو 16 تا 18 درجه سانتیگراد است. زمانی که دما به 23 تا 26 درجه سانتیگراد می رسد، کاهو به گل می رود و تولید دانه می کند. برای گرفتن نتایج بهتر همانطور که گفتم باید کاهو را در ماه های خنک کاشت.