بورس تهران، 30 اسفند 95 تعطیل است

مدیرعامل بورس اوراق بهادار با بیان اینکه روز شنبه 28 اسفند 1395 آخرین روز کاری بورس اوراق بهادار تهران محسوب می شود، عنوان کرد: این شرکت هنوز برنامه ای برای عرضه اوّلیه سهام هیچ شرکت جدیدی در دستور کار ندارد. حسن قالیباف اصل گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی رسمی روز دوشنبه 30 اسفند 95، بورس اوراق بهادار تهران در این روز فعالیت نخواهد داشت.

مدیرعامل بورس تهران افزود: آخرین روز کاری بازار سهام روز شنبه 28 اسفند 1395 خواهد بود و روزهای 29 و 30 اسفند تعطیل رسمی است. این مقام مسئول نخستین شنبه فروردین 1396 را آغاز اوّلین روز کاری بورس اوراق بهادار تهران در سال جدید اعلام کرد و افزود: در این روز طبق روال معمول و مقررات جاری فعالیت رسمی بورس تهران در ساعات رسمی خود آغاز خواهد شد.

قالیباف اصل با بیان اینکه بورس تهران هنوز هیچ برنامه ای برای عرضه های اوّلیه سهام در روزهای پایانی امسال یا در بهار 96 ندارد، گفت: موضوع عرضه اوّلیه سهام شرکت به پرداخت ملّت یا سایر سهام شرکت های خصوصی  هنوز مطرح نیست و در سال آینده با توجه به وضعیت سهامدار عمده و نظر ناشر و همچنین شرایط روز بازار تصمیم گیری خواهد شد.