تغییر اندازه قلم در آیفون

اندازه قلم (Font) نوشته ها در آیفون طوری تنظیم شده که برای اکثر افراد خوانا باشد. با این حال ممکن است بعضی کاربران نتوانند متون را در ابعاد پیشفرضی که آیفون در نظر گرفته به راحتی ببینند یا حتی ممکن است برعکس، بعضی افراد تمایل داشته باشند نوشته ها در اندازه کوچکتری نمایش داده شود. در این شرایط می توانید با طی مراحلی ساده، اندازه قلم را به دلخواه خود تغییر دهید.

دستگاه های مجهز به آی او اس 7 و قدیمی تر

 1. به صفحه اصلی دستگاه مراجعه کرده و اپلیکیشن Settings را اجرا کنید.
 2. از صفحه تنظیمات روی General فشار دهید.
 3. در ادامه روی Text Size فشار دهید.
 4. با کشیدن نوار لغزنده به سمت چپ، اندازه قلم را کوچکتر و با کشیدن آن به سمت راست، اندازه قلم را بزرگتر کنید.
 5. در پایان بعد از انتخاب اندازه قلم دلخواه کافیست روی کلید اصلی دستگاه فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.

دستگاه های مجهز به آی او اس 8 و جدیدتر

 1. در همه دستگاه های مجهز به آی او اس 8، 9، 10 و 11 کافیست ابتدا به Settings مراجعه کنید.
 2. در ادامه گزینه Display and Brightness را فشار داده و بعد از آن Text Size را فشار دهید.
 3. نوار لغزنده را به سمت راست یا چپ بکشید تا اندازه قلم کوچکتر و بزرگتر شود. (متن Apps that support Dynamic Text will adjust to your preferred reading size below نتیجه تغییر اندازه قلم را در همان لحظه به شما نشان می دهد.)
 4. کلید اصلی دستگاه را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شوند.

نمایش با قلم خیلی درشت تر

 1. اگر با اعمال تغییرات اشاره شده هنوز هم اندازه قلم برای شما مناسب نیست و می خواهید اندازه بیشتری را به قلم نوشته ها در آیفون اختصاص دهید، می توانید با مراجعه به Settings روی General فشار دهید و در ادامه به بخش Accessibility وارد شوید.
 2. حالا کافیست گزینه Larger Text را فشار دهید و کلید وضعیت Larger Accessibility را فعال کنید.
 3. تنها کار باقیمانده کشیدن نوار لغزنده به سمت راست برای افزایش بیش از پیش اندازه قلم است.
 4. در پایان نیز مثل مراحل قبل با فشار کلید اصلی دستگاه، تغییرات را ذخیره کنید.