تماس با ما

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می خواهید ما را از وجود مشکلی مطلع کنید، با های یو صحبت کنید. برای اینکار می توانید از صفحه ی پشتیبانی های یو استفاده کنید.

نشانی ما: تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بلوار میرداماد، ساختمان شماره 2

تلفن: 22272666

تیم فنی ما نیز در آدرس زیر اقامت دارند:

تهران، خیابان پیروزی خیابان دریاباری کوچه ابراهیمی پلاک 6 طبقه 4

تلفن: 33314129

ایمیل: info@hiu.ir

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر