تمدید مهلت ثبت نام آرم طرح ترافیک موتورسیکلت ها

مهلت ثبت نام موتورسیکلت ها برای دریافت آرم طرح ترافیک تا 31 مرداد تمدید شد.

مصطفی قنبرنژاد مدیر کل صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران گفت: ثبت نام از صاحبان موتورسیکلت ها برای ورود به محدوده طرح ترافیک که قرار بود 15 مرداد به اتمام برسد تا 31 مرداد تمدید شد. وی تأکید کرد: این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد. قنبرنژاد ادامه داد: تاکنون 200 هزار صاحب موتورسیکلت در سامانه اینترنتی http://motorcycle1396.tehran.ir اطّلاعات خود را ثبت کرده اند.

فاز نخست ساماندهی موتورسیکلت ها در شهر تهران با ثبت اطّلاعات صاحبان موتورسیکلت از 2 مرداد آغاز شده است.