ثبت نام رایگان بازنشستگان و فرزندانشان در دوره های فنی و حرفه ای

مشاور آموزشی معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری، از فراهم شدن امکان ثبت نام بازنشستگان کشوری و فرزندان آنها در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: شرکت در این دوره ها در مراکز دولتی فنی و حرفه ای رایگان خواهد بود.

نوابخش افزود: صندوق بازنشستگی کشوری، تفاهم نامه ای با سازمان فنی و حرفه ای دارد که بر اساس آن امکان ثبت نام و حضور بازنشستگان کشوری و فرزندان آنها در دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای فراهم شده است. این دوره ها رایگان است و فقط هزینه ای جزئی بابت آزمون و صدور گواهینامه اخذ می شود.