جایگزین های ضمانت وام ازدواج

حتماً خبر دارید که طرح ضربتی بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج عملیاتی شده است. آسان شدن ضمانت این وام ها بخشی از این طرح است. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارائه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب، ازجمله روش های جایگزین ضمانت پرداخت وام ازدواج است. بانک مرکزی به تمام بانک های عامل ابلاغ کرده است که از ابتدای مرداد تا پایان شهریور امسال برای کسانیکه امکان تأمین ضامن موردنظر را ندارند، این گزینه ها را به عنوان جایگزین ضمانت بپذیرند:

  1. اگر زوجین در سامانه ازدواج، هردو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین کافی است.
  2. اگر متقاضی در صف همان بانک دریافت کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
  3. اگر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی (نظیر شهرداری، کمیته امداد، هلال احمر) باشد، ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی کافیست و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
  4. ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی (نظیر شهرداری، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و… امکانپذیر است.
  5. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
  6. ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
  7. در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تأیید شود (ممهور به مهر شورا).
  8. سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (ازجمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنها و…).