جزئیات مبلغ و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری

اخبار برگزیده ایران و جهان 1396/11/18 1396/11/19


مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: میزان پاداش پایان سال 96 یا «عیدی» بازنشستگان کشوری مبلغ ثابت هشت میلیون و 475 هزار ریال تعیین شده که قرار است با حقوق بهمن پرداخت شود.

حسین بخشی زاده، اظهار کرد: در آخرین جلسه هیأت وزیران، درباره میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت تصمیم گیری شده که بر این اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال 1396 یا عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هشت میلیون و 475 هزار ریال (847 هزار و 500 تومان) تعیین شده است. وی تأکید کرد: قرار است عیدی بازنشستگان تحت پوشش، همراه با حقوق بهمن به حساب بازنشستگان تحت پوشش واریز شود؛ بنابراین هرزمان حقوق بهمن پرداخت شد، عیدی بازنشستگان نیز پرداخت می شود. در نشست دولت که 15 مهر برگزار شد، میزان پرداخت پاداش آخر سال عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و دیگر صندوق های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی مبلغ هشت میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد که از محل بودجه مصوب صندوق های بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت خواهد بود.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر