جلوگیری از تغییر در مندرجات چک

راهنما, فوت و فن 1396/09/29 1396/09/29


  1. گرفتن کپی از چک و امضای گیرنده زیر آن
  2. نوشتن مبلغ چک با حروف طوری که جای الحاق حروف دیگری نباشد.
  3. در هنگام نوشتن مبلغ به عدد، بعد از تمام شدن اعداد دو طرف خط تیره بگذاریم بطوریکه امکان اضافه کردن عددی نباشد.
  4. کشیدن چسب نواری روی مبلغ چک
  5. ننوشتن چک در وجه حامل. حتماً نام گیرنده چک را در قسمت در وجه بنویسید که برای پیگیری های بعدی کار راحت تر باشد. همچنین اگر چک را بابت انجام کاری، معامله ای و… به شخص داده اید حتماً در برگ چک قید کنید. مثلاً بنویسید در وجه آقای حسن حسنی بابت خرید ماشین تندر نود.
  6. پشت برگ چک مبلغ، تاریخ و فاقد قلم خوردگی بودن آن را ذکر کنید، مثلاً مبلغ 6 میلیون تومان در وجه آقای حسن حسنی به تاریخ اوّل مرداد ماه نود و پنج صحیح است و برگ چک فاقد قلم خوردگی از ناحیه اینجانب می باشد و امضا کنید.
  7. ثبت مبلغ چک در سامانه بانک.

430 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر