حداکثر چند ساعت می توان بیدار ماند؟

به من بگو چرا 1396/10/10 1396/10/10


هیچکس جواب این پرسش را نمی داند، امّا رکورد «بی خواب ترین» فرد دنیا در سال 1965 (1334) ثبت شده است. در این سال، یک دانش آموز هفده ساله ی آمریکایی به نام «رندی گاردنر» توانست بدون استفاده از داروهای محرک به مدت 264 ساعت (11 روز) بیدار بماند. در آزمایش هایی که اخیراً انجام شده است، افرادی موفّق شده اند بین هشت تا 10 روز بیدار بمانند.

محرومیت از خواب باعث کاهش شدید توانایی های ادراکی می شود و بسیار ناخوشایند است، امّا تاکنون هیچ موردی ثبت نشده است که شخصی صرفاً به دلیل بی خوابی فوت شده باشد.

بدون برچسب

319 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر