حضور وکیل به جای طرفین دعوا

دانستنی های حقوقی 1396/01/19 1396/03/16


هر یک از طرفین دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و نیازی به حضور شخص آنها نیست مگراینکه قاضی حضور آنها را در جلسه رسیدگی لازم بداند که این موضوع حتماً در برگ اخطاریه قید می شود؛ در غیر این صورت حضور وکیل کفایت می کند.

616 بازدید کل ، 3 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر