خودروها چطور رنگ می شوند؟

خودرو, دانش و فناوری 1397/07/19 1397/07/19


رنگ بدنه ی خودروها کارکردی فراتر از زیبایی و جلوه بخشیدن به خودرو دارد و در کنار آن، نوعی محافظ است. پس از آن که پوسته ی خام فلزی خودرو قالب گیری و شکل داده شد، نخستین مرحله ی رنگ آمیزی پاک کردن سطح آن از آلودگی و سپس اعمال لایه ی محافظ خوردگی است که از طریق غوطه ور سازی و عبوردادن بدنه از درون مجموعه ای از مخازن محتوی مواد شیمیایی انجام می شود. برای اینکار، همه ی بدنه باید در تماس با این مواد قرار گیرد و وجود کوچکترین لکه ای که مثلاً ناشی از تماس دست باشد، روی نتیجه ی نهایی تأثیر منفی می گذارد.

لایه های آستر و روکش رنگ با استفاده از تفنگ های پاشنده ی الکترواستاتیکی روی بدنه قرار می گیرند. قطرات رنگ به وسیله ی تفنگ دارای بار الکتریکی مثبت می شوند و در نتیجه ی نیروی دافعه ی بین بارهای همنام، به طور یکنواخت به بیرون پاشیده می شوند. به بدنه ی خودرو هم بار الکتریکی منفی اعمال می شود تا از یک سو با جذب قطرات رنگ سرگردان در هوا به سوی خود، میزان اتلاف رنگ را به کمینه ی ممکن برساند و از سوی دیگر، از اعمال یکنواخت رنگ روی بدنه اطمینان حاصل شود. درنهایت، یک لایه ی شفاف روکش لاکی برای محافظت از خودرو و رنگ آن در برابر عواملی مانند تابش فرابنفش و غبار روی آن پاشیده می شود. در چندین نوبت بین مراحل مختلف رنگ آمیزی، بدنه از درون کوره های مخصوص عبور داده می شود تا رنگ پخته و پوشش آن مستحکم شود و ضمن حذف هرگونه رطوبت ناخواسته، مقاومت لازم برای تحمل خش ایجاد شود. نتیجه ی کار، پوششی است که تا سال ها سلامت بدنه ی خودرو را، بدون توجه به شرایط آب و هوایی تضمین می کند.

 

418 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر