دانشگاه تهران بین 500 دانشگاه برتر رتبه بندی «وبومتریکس»

اخبار برگزیده ایران و جهان, دانش و فناوری, دانشجو 1396/11/10 1396/11/11


در جدیدترین گزارش نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس، دانشگاه تهران در بین 500 دانشگاه برتر دنیا در این شاخص قرار گرفت.

دانشگاه تهران در ویرایش جدید نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس که ژانویه 2018 منتشر شد، با 77 پله صعود نسبت به سال گذشته، رتبه اوّل ایران و رتبه 455 در بین دانشگاه های جهان را کسب کرد. بر این اساس، دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایرانی دارای رتبه زیر 500 در این نظام رتبه بندی است. دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز رتبه های دوم تا دهم دانشگاه های ایران را در این رتبه بندی به دست آورده اند.

در بخش جهانی دانشگاه های هاروارد، استنفورد و انستیتو فناوری ماساچوست، رتبه های یک تا سه را به خود اختصاص داده اند.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر