روغن ترمز

خودرو, فوت و فن 1396/03/21 1396/03/21


با تداوم تولید خودرو در جهان و افزایش سرعت خودروها در جاده های درون و برون شهری نیاز این مرکبان فلزی به داشتن ترمزهایی بسیار مناسب با عملکردی بسیار دقیق تر حس شد و تلاش برای افزایش ضریب ایمنی خودروها با ایجاد تغییرات در سیستم ترمز توسط طراحان کارآزموده صنعت خودرو همراه بوده است.

یکی از پارامترهای خیلی مهم در عملکرد مناسب و به موقع ترمز خودرو روغن ترمز است.

آیا تاکنون به نقش و اهمیت و ویژگی های یک روغن ترمز مناسب فکر کرده اید؟

روغن ترمز ماده ای سنتزی (مصنوعی) بوده که از دسته سیالات هیدرولیک با کارایی بالا می باشد و در برابر فشار تراکم ناپذیر است.

روغن ترمز را باید در محلی دور از نور و گرد و غبار و رطوبت نگهداری کرد. البته روغن ترمز به شدت جاذب رطوبت بوده و با جذب رطوبت دچار افت دمای جوش می شود که این مسأله می تواند خطرات زیادی داشته باشد.

نقطه جوش روغن ترمزها از 185 درجه سانتیگراد به بالاست و وجود آب یا رطوبت باعث کاهش نقطه ی جوش روغن ترمز می شود و در ترمز زدن های متوالی به دلیل اصطکاک بین لنت و دیسک یا کاسه چرخ گرمای زیادی تولید می شود و نهایتاً با انتقال آن به روغن ترمز نیروی وارده به پیستون های چرخ جهت ترمزگرفتن کاهش خواهد یافت.

روغن ترمزها بسته به سطح استاندارد، نوع کیفیت و توصیه ی خودروساز به DOT3 و یا DOT4 تقسیم بندی می شوند که یکی از توصیه های مهم جهت استفاده نوع خاصی از روغن ترمز نقطه ی جوش آن است و نکته ی مهم دیگر تناسب بین اجزای لاستیکی و قطعات فلزی با ترکیبات شیمیایی موجود در آن روغن ترمز است. در صورت استفاده از روغن ترمز نامناسب اجزای لاستیکی و قطعات فلزی و مدار ترمز به سرعت فرسوده شده و عملکرد آن قابل اطمینان نخواهد بود.

روغن موتور مناسب در برابر جذب و تشکیل حباب هوا مقاوم بوده و در تماس با سایر اجزای سیستم ترمز از خود رسوبی بر جای نمی گذارد.

از مخلوط کردن مایع ترمزهای مختلف جداً خودداری کنید.

همیشه سطح روغن ترمز را در مخزن مربوطه چک کنید. سطح روغن ترمز همیشه باید تا علامت Maximum پُر باشد تا از وارد شدن هوا به مدار ترمز جلوگیری شود.

در صورت عدم واکنش مناسب سیستم ترمز با مراجعه به نمایندگی های مجاز، لنت ها و کفشک های ترمز را بازدید و سطح روغن را چک کرده و مدار ترمز را هواگیری کنید.

در صورت رانندگی در جاده های سنگلاخی و یا برخورد کف خودرو با زمین، لوله های ترمز را از جهت نشتی بازدید کنید.

در صورت هرگونه نشتی و یا کاهش یکباره ی سطح روغن در مخزن روغن ترمز جهت بازدید ترمزها به تعمیرکاران مجاز مراجعه نمایید.

توصیه می شود به دلیل جاذب رطوبت بودن روغن ترمز حداقل هر دو سال و یا 60 هزار کیلومتر آن را به طور کامل تعویض کنید.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر