زهر هلاهل چیست؟

دانش و فناوری, راهنما 1397/07/12 1397/07/12


زهر هلاهل یا گرگ کش، سمی است که از گیاه تاج الملوک (اقونطیون) به دست می آید. نام مستعار این گیاه زهر گرگ است و به کلاه شیطان هم شهرت دارد. کشاورزان از سم این گیاه برای کشتن گرگ ها استفاده می کردند این سم باعث بی نظمی ضربان قلب و درنهایت خفگی فرد می شود. به دلیل طبیعت غیرقابل ردیابی آن، این سم یکی از محبوب ترین سم های تاریخ بوده است. گفته می شود سزار کلودیوس با این سم کشته شده است.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر