سود سهام عدالت اسفند ماه واریز می شود

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، از آغاز واریز سود سهام عدالت از اوایل اسفند به حساب مشمولان خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح درباره میزان سود واریزی به حساب مشمولان گفت: رقم دقیق این سود فعلا مشخص نیست و باید در ابتدا سود مدنظر از شرکت ها دریافت و سپس به حساب دارندگان سهم واریز شود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: برای مشخص شدن این که چه میزان سود سهام به مردم تعلق می گیرد باید تا بهمن صبر کرد، اما به طور حتم در اسفند سود در نظر گرفته شده برای مشمولان سهام عدالت به حساب آنها واریز می شود. وی ادامه داد: سودهایی که از سوی شرکت ها در اختیار ما قرار می گیرد برای مردم است؛ بنابراین هر میزان سود به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شود تا رقم آخر به مردم پرداخت خواهیم کرد. صالح افزود: سهام عدالت تا آبان سال 99 آزادسازی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.