سپاه تجهیزات بارورسازی ابرها را خریداری و نصب کرده است

معاون پارلمانی سپاه از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای بارورکردن ابرها روی هواپیما خبر داد و گفت: سپاه بعضی از موادی را که برای تزریق به ابرها و بارورکردن لازم است خریداری کرده است.

جوکار درباره آمادگی سپاه برای بارورکردن ابرها و رفع مشکل کم آبی در کشور، گفت: با وجود اینکه اعتباری به هوافضای سپاه برای بارورکردن ابرها اختصاص نیافته، هوافضای سپاه اعلام کرده که به دلیل مشکلات در حوزه کم آبی و بارش بسیار کم نزولات آسمانی آمادگی دارد برای بارورکردن ابرها اقدامات لازم را انجام دهد. وی با بیان اینکه آمادگی سپاه در کمیسیون تلفیق نیز مطرح شد، گفت: در همین زمینه بعضی تجهیزات که باید روی هواپیما نصب شود خریداری و نصب شده است. همچنین بعضی موادی که برای تزریق به ابرها برای بارورکردن نیز لازم است خریداری شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای بارش ها استفاده کنیم.

معاون سپاه پاسداران درباره زمان رخ دادن این اتفاق، گفت: با وجود اینکه تاکنون دولت از سپاه چنین چیزی را درخواست نکرده است، اما ما آمادگی خود را به دستگاه های مربوط اعلام کردیم، طبیعتاً این کار باید بعد از هماهنگی با دستگاه های مرتبط انجام شود.