شرایط مشاهده و استفاده از آگهی ها

هرگونه استفاده از های یو به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. های یو هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از آگهی های منتشر شده ی های یو استفاده می کنند.

  • تلاش های یو، نشر آگهی ها با اطّلاعات صحیح و درست است امّا نمی تواند صحت آگهی ها را تضمین نماید و هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آگهی ها بر عهده نمی گیرد.
  • مسئولیت استفاده از آگهی های این سایت بر عهده ی شماست و های یو هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتّفاقى، تبعى، غیرمستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده ی شما از این سایت ندارد.
  • های یو هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با آگهی دهندگان حقیقی یا حقوقی منعقد نمی کند. کاربرانِ های یو در هر لحظه قادر به ویرایش آگهی خود هستند، بنابراین های یو، هیچگونه مسئولیتی را در قبال هر نوع آگهی درج شده در سایت نمی پذیرد و صرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را نمایش می دهد.
  • مسئولیت استفاده از هرگونه متن، پیام، توضیح، اطّلاعات، عکس، مشخصات تماس و موارد مشابه که به های یو ارسال می شود یا در آن قرار می گیرد، شامل بازتولید، افشاء، مخابره، نشر و پخش آن بر عهده ی فرستنده اطّلاعات است.
  • های یو مختار است هرگونه پیام، آگهی یا عکسی که به این سایت ارسال می کنید یا هر حساب کاربری و اطّلاعات دیگری که مربوط به شما یا ایجاد شده توسط شما باشد را در هر زمان و به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید.
  • مسئولیت هر لینک، مطلب و ادّعایی مربوط به های یو که به واسطه‌ ی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه های اجتماعی و باقی رسانه ها منتشر می شود، با خود این افراد است و های یو مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
  • آگهی های های یو با هزینه ی گردانندگان سایت جمع آوری، نظارت، مرتب سازی و توزیع شده است و حقّ حذف آگهی ها در هر زمان به ارسال کننده آگهی داده شده است. استفاده کننده از های یو حقّ کپی برداری از اطّلاعات آگهی دهنده، نوشتار و تصاویر آگهی های ارسال شده به های یو را به شکل دستی و یا خودکار نخواهد داشت و انجام این موارد پیگرد قانونی دارد.
  • قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافقنامه حاکم خواهند بود.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر