شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی (بیمه شخص ثالث)

دانستنی های حقوقی, راهنما 1396/06/01 1396/06/01


  • هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
  • رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
  • میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
  • خسارت منجر به جرح نباشد.
  • هر دو خودرو (مقصر یا زیان دیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
  • سقف خسارت بدون کروکی 63 میلیون ریال است.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر