شغلی به نام پارکبان نداریم

رئیس پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اینکه شغلی به نام پارکبان نداریم، دریافت هرگونه وجه از مردم برای پارک خودرو در معابر اصلی و فرعی شهر را غیرقانونی دانست.

سردار حسین ساجدی نیا با بیان اینکه در بیشتر خیابان های اصلی تهران، دستگاه های پارکومتر نصب و راه اندازی شده و دریافت وجه از رانندگان برای پارک خودرو در محدوده های مشخص نیز به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: شهروندان تهرانی در صورت مشاهده این موارد مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی 110 یا مأموران راهور گزارش کنند.