ضمانت بانکی تقسیم نمی شود

دانستنی های حقوقی 1396/05/02 1396/05/02


اگر برای دریافت تسهیلاتی، وام گیرنده 3 ضامن معرفی کرده باشد بانک می تواند جهت مطالبه کل بدهی فقط به یک ضامن مراجعه کند و ضامن نمی تواند بگوید: «من فقط به قدر یک سوم متعهد شده ام.»

 

408 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر