فراموشش کن

زبان فارسی 1398/03/28 1398/03/28


در فیلم های دوبله شده از زبان انگلیسی، غالباً گوینده به دیگری که ناراحت یا خشمگین است، می گوید: «فراموشش کن»! این جمله معادل اصطلاح انگلیسی «Forget it» است که براثر شتاب زدگی مترجمان، لفظ به لفظ ترجمه شده ولی در فارسی با توجه به موقعیتی که در آن به کار می رود، بی معنی و مضحک است.

معادل درست این جمله در فارسی، برحسب موارد مختلف، چنین است: اگر در جواب تشکر برای خدمت یا هدیه ای باشد، معمولاً می گوییم: «چیزی نیست، قابلی ندارد»؛ اگر برای دلجویی یا چشم پوشی از سخن یا رفتار ناخوشایندی باشد، می گوییم: «مهم نیست»، «چیزی نیست»، «بگذریم» و… اگر هنگام خشمگین شدن از پیشامد نابجایی باشد، می گوییم: «به جهنم» یا «شد که شد» یا «فکرش را نکن»!

بدون برچسب

73 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر