فک پلاک خودروی 2 دست گشته

خودرو, دانستنی های حقوقی 1396/05/04 1396/05/04


در صورتی که ماشین خود را فروخته و خریدار ماشین هنوز تعویض پلاک نکرده و او هم ماشین را فروخته باشد و آدرسی از خریدار نداشته باشید، می توانید برای فک پلاک با توجه به عدم اقدام از طرف خریداران و نیز عدم دسترسی به نشانی آنها، دادخواست فک و استرداد پلاک را در دادگاه حقوقی حوزه سکونت خود مطرح و نشانی خوانده یا خواندگان را مجهول المکان اعلام کنید.

در ابتدای امر ضمن فک پلاک، تقاضای صدور دستور توقیف خودرو را خواستار شوید و دادگاه به تقاضای شما در بدو تشکیل پرونده دستور توقیف خودرو را خواهد داد و به این صورت خریداران خودروی شما، برای حل موضوع حاضر خواهند شد.

  

392 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر