مجازات شکستن مهر یا پلمب قضایی

دانستنی های حقوقی 1396/05/07 1396/05/07


هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح قضایی مهر یا پلمب شده باشد کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا اعمالی از این قبیل انجام دهد به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

498 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر