مردی است می سراید خورشید در گلویش

مردی است می سراید خورشید در گلویش

محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه امروز 79 ساله شد.

امروز 19 مهر، زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، متخلص به م. سرشک است. او را می توان در زمره شاعران اجتماعی دانست؛ چراکه در اشعار خود تصویری از جامعه ایرانی در دهه های 40 و 50 خورشیدی را بازتاب می دهد و با رمز و کنایه، آن دوران را به خواننده می نمایاند. شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد و با انتشار دفتر شعر «در کوچه باغ های نیشابور» نام آور شد. ازجمله آثار او می توان به زمزمه ها، شبخوانی، از زبان برگ، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران و تصحیح تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابوری اشاره کرد.