مشاهده سوابق بیمه با کد ملی

اخبار برگزیده ایران و جهان 1396/03/28 1396/03/29


بیمه شدگان تأمین اجتماعی برای مشاهده سوابق نیاز نیست کد بیمه را ارائه دهند و فقط با کد ملی خود می توانند ثبت نام را کامل و سوابق خود را مشاهده کنند.

مشاهده سوابق بیمه همیشه یکی از دغدغه های بیمه شدگان محسوب می شود. در چند سال گذشته، با توجه به مکانیزه شدن بخشی از خدمات تأمین اجتماعی، بیمه شدگان می توانند با مراجعه به سایت www.tamin.ir/savabegh برای مشاهده سوابق خود اقدام کنند. شایان ذکر است بیمه شدگان برای دریافت اطّلاعات نیاز ندارند کد بیمه را وارد کنند و فقط با کد ملی خود می توانند ثبت نام را کامل و سوابق خود را مشاهده کنند.

  

485 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر