معمای پنجره های هواپیما

راهنما 1396/07/27 1396/07/27


چرا پنجره هواپیماها به شکل مربع یا مستطیل نیست؟ آیا بهتر نبود که با در نظر گرفتن شکل مستطیل برای این پنجره ها فضای دید بهتری را برای سرنشینان فراهم می کردند؟ درواقع در طول تاریخ هواپیماسازی این تجربه به شکست منجر شده است. در سال 1952 کمپانی دی هاویلند کومت در انگلستان چنین تجربه ای را آزمود و نهایتاً با شکست روبرو شد؛ چون پنجره های چهارگوش و مستطیل شکل در مقابل فشار هوا استحکام و مقاومت کمتری دارند و زودتر خرد و شکسته می شوند و این امر می تواند رخدادهای ناگواری به همراه داشته باشد.

بر همین پایه تحقیقات دانشمندان برای یافتن بهترین شکل ممکن برای ساخت پنجره هایی که در ارتفاع زیاد بتوانند تفاوت فشار داخل و خارج کابین هواپیما را بهتر تحمل کنند، به طراحی پنجره های دایره مانند انجامید. درواقع پنجره هایی که به شکل دایره ساخته شده باشند بیشترین مقاومت را در برابر تفاوت فشار از خود نشان می دهند (از این پس به درهای ورودی زیردریایی ها در فیلم هایی که می بینید، بیشتر دقت کنید!). البته این شکل دایره ای در طراحی های بعدی خصوصاً توسط کمپانی هایی مثل بوئینگ کمی تغییر یافت تا شرایط دید بهتری برای مسافرانی با قدهای مختلف فراهم شود و شکل دایره ای به شکل بیضی تغییر یافت. تفاوت درجه مقاومتی که در اثر این تغییر شکل ایجاد شد با به کار بردن مواد مقاوم تر جبران شد تا بتوانیم بهتر و امن تر از نشستن در کنار پنجره و تماشای جهان لذت ببریم.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر