منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی اعلام شد

محمّدحسین پورکاظمی، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام منابع آزمون کارشناسی ارشد سال 97 رشته های گروه پزشکی خبر داد و گفت: از سال 97 در این آزمون تأثیر معدل در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود: متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 97 می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir به جدول منابع آزمون دسترسی پیدا کنند.