منابع انرژی تجدیدپذیر کدامند؟

دانش و فناوری 1397/07/12 1397/07/12


انرژی تجدیدپذیر (Renewable Energy) که انرژی برگشت پذیر یا انرژی نو هم نامیده می شود، به انواعی از انرژی گفته می شود که منبع تولید آن قابلیت این را دارد که به وسیله ی طبیعت در یک بازه ی زمانی کوتاه مجدداً به وجود بیاید یا به عبارت دیگر تجدید شود. پنج منبع اصلی انرژی های تجدیدپذیر عبارتند از:

  1. باد: انرژی بادی با مهارکردن نیروی باد از راه به گردش درآوردن پره های توربین های بادی برای تولید الکتریسیته استفاده می شود.
  2. انرژی زمین گرمایی: انرژی حرارتی ای است که در پوسته ی جامد زمین وجود دارد و بیشتر جهت تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد.
  3. زیست توده (سوخت زیستی): منبع این انرژی، توده های آلی (زیستی) به دست آمده از گیاهان و ضایعات کشاورزی، مدفوع جانوران و به طور کلی، زباله هایی هستند که منشأ زیستی دارند و از تکثیر سلولی پدید آمده اند.
  4. انرژی خورشیدی: منحصر به فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است که به عنوان منبع اصلی همه ی انرژی های موجود در زمین شناخته می شود.
  5. انرژی آبی (نیروی برقابی): این انرژی با تبدیل انرژی پتانسیل موجود در آب تحت فشار سدها و دریا یا انرژی امواج جنبشی (عموماً به شکل الکتریسیته) مهار و استفاده می شود.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر