مهلت تکمیل ثبت نام برای بیمه تأمین اجتماعی هنرمندان تئاتر

هنرمندان تئاتر برای بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی و ممانعت از تعلیق بیمه تا 20 تیر 1396 مهلت دارند که نسبت به عضویت و تکمیل اطّلاعات خود در سایت صندوق اعتباری هنر اقدام کنند.

واحد بیمه هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی در دو اطّلاعیه مجزا از هنرمندان تئاتر خواست تا 20 تیر نسبت به تکمیل عضویت خود در سایت صندوق اعتباری هنر اقدام کنند.

در اطّلاعیه اوّل آمده است:

هنرمندان محترم عرصه تئاتر که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و تاکنون برای عضویت در سایت صندوق اعتباری هنر اقدام نکرده اند، ضروری است تا تاریخ 1396/4/20 به آدرس www.honarcredit.ir مراجعه کرده و نسبت به عضویت یا تکمیل پروفایل خود اقدام کنند. لازم به ذکر است عضو نشدن در سایت مذکور موجب تعلیق بیمه هنرمندان محترم خواهد شد.

در اطّلاعیه دوم نیز یادآور شده است:

هنرمندانی که به منظور بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی به صندوق اعتباری هنر معرفی شده اند ولی هنوز اقدام به عضویت در سایت صندوق اعتباری هنر نکرده اند، ضروری است تا تاریخ 96/4/20 نسبت به عضویت یا تکمیل پروفایل خود در سایت www.honarcredit.ir اقدام کنند.