مَجّانی

زبان فارسی 1396/04/26 1396/04/26


«مَجّان» به فتح اوّل و تشدید دوم، به معنای رایگان است. «مَردِ میراثی چه داند قدر مال / رستمی جان کَند، مَجّان یافت زال (مولوی)».

امروزه این کلمه را «مَجّانی» می گویند که البته اشکالی ندارد، ولی به گفته استاد ابوالحسن نجفی، در فارسی فصیح بهتر است به جای آن «رایگان» گفته شود.

 

466 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر