مُلک/مِلک

زبان فارسی 1398/03/28 1398/03/28


این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. مُلک به معنای «سلطنت» و نیز «قلمروی سلطنت» یا «مملکت» است، اما مِلک یعنی «آن چه در تصرف کسی باشد» به ویژه زمین زراعی.

بدون برچسب

75 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر